Noclegi:


Regulamin rezerwacji noclegów podczas
XIV Festiwalu Muzyki Celtyckiej ZAMEK 2016

1. Organizator informuję iż baza noclegowa znajduje się pod adresem II Liceum
    Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego; Będzin ul. Teatralna 5, a ilość miejsc to
    120 osób (dostępne 2 kabiny prysznicowe)..
2. Zgłoszenia rezerwacji noclegów należy dokonywać drogą mailową, na adres:
    noclegizamek@gmail.com
3. Przy zgłoszeniu rezerwacji należy podać:
        • imię i nazwisko
        • adres
        • numer telefonu komórkowego,
        • nr pesel,
        • ilość miejsc (dane każdej z osób),
        • termin noclegu. np.:
                z piątku na sobotę: 19/21 sierpnia
                z soboty na niedzielę: 20/21 sierpnia
                z niedzieli na poniedziałek: 21/22 sierpnia
4. Organizator informuje, iż o rezerwacji noclegów decyduje kolejność zgłoszeń, oraz
    wpłata należności za nocleg na konto Ośrodka Kultury.
5. Po zamknięciu listy nie ma możliwości rezerwacji kolejnych miejsc.
6. Osoby, które zarezerwują nocleg zobowiązane są do wpłaty kwoty:
    20 zł za jeden nocleg (prosimy o podanie imienia i nazwiska z dopiskiem „ opłata za
    ........... noclegów) najpóźniej do 12 sierpnia br. na konto Ośrodka Kultury w Będzinie.
7. WARUNKIEM KOMPLETNEJ REZERWACJI JEST DOKONANIE WPŁATY na podane niżej konto:
    Ośrodek Kultury w Będzinie ul. Małachowskiego 43, 42-500 Będzin
    ING BANK ŚLĄSKI nr konta 26 1050 1227 1000 0023 0092 2545
8. W przypadku braku wpłaty do 12 sierpnia br. osoba zgłoszona na listę zostaje z niej
    wykreślona, a na jej miejsce zostaje wpisana kolejna osoba z listy rezerwowej.
9. W przypadku rezygnacji z noclegu, Ośrodek Kultury nie zwraca dokonanych wpłat za
    noclegi.
10. Ośrodek Kultury w Będzinie przypomina o zabraniu na bazę noclegową karimat
    lub materacy oraz śpiworów.
11. Osoby rezerwujące nocleg w szkole zobowiązane są do opuszczenia miejsca
    noclegowego najpóźniej do godz. 10.00 w dniu 22.08.2016 (poniedziałek).
12. Osoby rezerwujące nocleg akceptują automatycznie regulamin.